Monthly Archives: srpanj 2018

Građani Grada Zagreba- drugi oblici pomoći

Prema  Zakonu o socijalnoj skrbi  veliki gradovi  dužni su prema svojim  financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svom području druge oblike materijalnih pomoći i potpora kao što je : prehrana u pučkim kuhinjama,  privremeni...

Više