Monthly Archives: listopad 2018

Bolovanje radi njege oboljelog djeteta

U skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 80/13. i 137/13. – nastavno: Zakon, čl. 39. t. 5. i čl. 45.), osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koji ostvaruje pravo na...

Više

Konferencija “Za_jedno”

U Zagrebu je 23. listopada 2018 godine održana konferencija pod nazivom “Za_jedno”. Održala se u Tribinama Grada Zagreba na Kaptolu 27, a kao predavači sudjelovali su predstavnica grada Zagreba te stručni djelatnici udruge LET.  ...

Više

POZIV na konferenciju “Za_jedno”

POZIV na konferenciju “Za_jedno” koja će se održati 23. listopada 2018 g. s početkom u 10 sati na adresi Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27 Prijavite se putem obrasca https://goo.gl/forms/F3ssie08JkwZwtQk1

Više