Radionice za samohrane majke

Radionice za samohrane majke

Udruga CESI organizira radionice za samohrane majke za bolje snalaženje i veći uspjeh na tržištu rada.

Više informacija na poveznici.