Zajedničko ili samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi

Zajedničko ili samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi

Što znači roditeljska skrb?
Roditeljska skrb se određuje kada roditelji trajno ne žive zajedno. Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, radi zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti. Roditeljsku skrb roditelji su dužni ostvarivati u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i mogućnostima. Roditelj se ne može odreći prava na roditeljsku skrb.

Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi

Kad roditelji trajno ne žive zajedno imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb.

Roditelji zajednički odlučuju o:
– Promjeni imena,
– Promjeni prebivališta odnosno boravišta djeteta,
– Izboru ili promjeni vjerskog opredjeljenja i
– Davanju odobrenja u vezi s priznavanjem očinstva

Kod zajedničke roditeljske skrbi odlučuju i o vrijednijim imovinskim pravima i imovini djeteta, a samostalno mogu donositi svakodnevne i hitne odluke u vezi s djetetom za vrijeme dok se dijete nalazi kod jednog roditelja.
Planom o Zajedničkoj roditeljskoj skrbi mogu dogovoriti zajedničko odlučivanje o zdravlju, školovanju, kontaktima s rodbinom, inače dijete zastupa jedan roditelj, a za drugoga se presumira pristanak.

 
Samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi
Jedan roditelj samostalno ostvaruje roditeljsku skrb na temelju sudske odluke ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazum tijekom sudskog postupka. Također samostalno nastavlja ostvarivati roditeljsku skrb bez sudske odluke ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, a roditelji su prije smrti jednoga od njih roditeljsku skrb ostvarivali zajednički.

Roditelj kojemu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ima:
– Pravo na osobne odnose s djetetom prema odluci suda (čl.119)
– Pravo na donošenje svakodnevnih odluka o djetetu dok je dijete kod roditelja temeljem zakona  (110.st.1.)
– Pravo na donošenje hitnih odluka u slučaju neposredne opasnosti po dijete temeljem zakona (čl.110.st.3.)
– Pravo na informacije o bitnim okolnostima u vezi s djetetom (npr. zdravlja, liječenje, uspjeh u školi temeljem zakona(čl.121.)
– Kod djelomičnog ostvarivanja roditeljske skrbi ima još i pravo suodlučivanja o bitnim osobnim stvarima iz čl.100.

Ova prava mogu biti ograničena ili zabranjena samo odlukom suda ako je potrebno zaštititi dobrobit djeteta.