Blog

Pravosuđe prilagođeno djeci – pravo da izraze svoje mišljenje

10.05.2019. 10:21 • Zakoni

Učinkovito sudjelovanje djece u sudskim postupcima ključno je za unaprjeđenje rada pravosuđa. Europskim i međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima prepoznaje se važnost sudjelovanja djece.
Djeca žrtve i svjedoci kaznenih djela izuzetno su ranjiva, a pravosudni sustav koji nije prilagođen njihovim potrebama i pravima može im nanijeti dodatnu traumu. 

Ponašanje stručnjaka u postupku ključno je za prilagođavanje pravosuđa djeci i za to da se ona osjećaju sigurno i udobno. Ako se djeca osjećaju kao da se stručnjaci odnose prema njima s poštovanjem, da su otvoreni i prijateljski nastrojeni, da ih slušaju i shvaćaju njihova mišljenja ozbiljno, vjerojatnije je da će izvijestiti da se s njima postupa pravedno i u skladu s njihovim najboljim interesima.

Djeci je također vrlo važno da sudjeluju, tijekom postupka su im potrebne informacije i podrška. Osjećaju se pod stresom kada moraju svjedočiti više od jedanput, pred mnogo ljudi i u okruženju koje nije prilagođeno djetetu. Djeca općenito preferiraju da je što manje ljudi prisutno tijekom saslušanja i žele biti informirani o ulogama pojedinaca prisutnih na saslušanju.

Pravo na saslušanje jest izbor, ne obveza, a djeca ističu da bi trebala imati pravo glasa u vezi s načinom na koji će ih se saslušati. Kada djeca izaberu da sudjeluju u sudskim postupcima, potrebno je napraviti više kako bi se njihovo sudjelovanje olakšalo. Djeca moraju imati i pravo na zaštitu i privatnost,; zaštićeno i sigurno okruženje nužno je kako bi sudjelovanje djece bilo potpuno i učinkovito te kako bi se izbjegla moguća ponovna traumatizacija. Također, djeca imaju pravo i da se prema njima postupa bez diskriminacije te da se njihovo mišljenje uzima u obzir u skladu sa zrelošću.

Iako se države članice Europske unije (EU) obvezuju osigurati da su najbolji interesi djece od primarne važnosti tijekom svih radnji koje utječu na njih. Unatoč tomu, postupanje s djecom u pravnim sustavima diljem EU-a i dalje izaziva zabrinutost. Kako bi se isto poboljšalo, nužno je osposobljavanje stručnjaka, trebalo bi osposobiti da budu osjetljivi prema potrebama djece, kao i da razumiju njihove osjećaje i  želje. Od ključne je važnosti i da različiti uključeni stručnjaci koordiniraju svoje napore i surađuju tijekom svih faza postupka kako bi se osiguralo pravosuđe prilagođeno djeci. Kada stručnjaci surađuju na predmetu, ocjenjuju da su djeca bolje pripremljena, obaviještena i  podržana, što znači da je olakšano sudjelovanje djece i njihova je zaštita bolje osigurana. Potrebno je na odgovarajući način raspodijeliti ljudske i  financijske resurse kako bi mjesta za intervjue bila opremljena funkcionalnom tehnologijom za snimanje i kako bi se razvili i proširili smjernice i protokoli, kao i informativni materijali prilagođeni djeci. Trebalo bi osigurati daljnje financijske resurse kako bi službe za potporu bile dostupne i za promicanje osposobljavanja s multidisciplinarnim pristupom i koordinaciju među stručnjacima.

izvor: FRA :
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-summary_hr.pdf

PODIJELI ČLANAK