Blog

3. fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi

11.05.2016. 12:38 • Zakoni

Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta omogućava djeci, žrtvama kršenja  dječjih prava da ostvare pravo na podnošenje pritužbe Odboru za prava djeteta pri UN-u.

childrens rights 1

—Do danas je ukupno 49 država potpisalo Protokol, a ratificiralo ga je 14 država (Albanija, Andora, Belgija, Bolivija, Crna Gora, Gabon, Irska, Kostarika, Monako, Njemačka, Portugal, Slovačka, Španjolska i Tajland).

Republika Hrvatska istaknuti Protokol još uvijek nije ratificirala, a potpisala je Protokol 27.12.2013.

Protokol predstavlja povijesni iskorak u zaštiti djece i njihovih prava.  Navedeni Protokol propisuje da djeca zemalja čije su ga vlade ratificirale mogu podnijeti pritužbe ako su njihova prava prekršena (individualne i kolektivne pritužbe).

—Protokolom se reafirmira položaj djeteta kao subjekta prava i osobe s dostojanstvom i razvojnim potencijalima.

Više na:

RaisingUnderstanding_OCPC_singlepage96px(1)

PODIJELI ČLANAK