IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Bolovanje radi njege oboljelog djeteta

U skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 80/13. i 137/13. – nastavno: Zakon, čl. 39. t. 5. i čl. 45.), osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koji ostvaruje pravo na privremenu nesposobnost, odnosno spriječenost za rad (bolovanje) ima pravo i na  naknadu plaće ako je određen da njeguje oboljelog člana uže obitelji, djeteta, uz uvjete propisane Zakonom.

Osiguranik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja radi njege osigurane osobe – djeteta do navršene sedme godine djetetova života u trajanju najviše do 60 dana za svaku utvrđenu bolest, a za dijete od sedam do 18. godine života najviše do 40 dana.

Iznimno, ako je prema ocjeni doktora medicine primarne zdravstvene zaštite zdravstveno stanje djeteta do 18. godine života takvo da naprijed navedena duljina njege neće biti dovoljna, daljnje potrebno trajanje njege određuje liječničko povjerenstvo HZZO-a.

Pod djetetom se smatra, osim vlastitog djeteta, i posvojeno dijete, pastorče, te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja radi njege osigurane osobe – djeteta iznad 18 godina života osiguranik ima za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 dana, a u slučaju teškog zdravstvenog stanja djeteta koje je uzrokovano bolešću, odnosno ozljedom.

Osiguranik može ostvariti pravo na navedeno bolovanje pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen, odnosno ako živi sam s djetetom (npr. samohrani ili razvedeni roditelj), da istodobno ne koristi to pravo za drugo dijete te da za dijete kojemu je potrebna njega nema priznato pravo roditelja njegovatelja.

Pravo ne može ostvariti dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

Osiguranik može pravo na bolovanje koristiti i kao rad u polovici punog radnog vremena.

Visina naknade

  • Bolovanje radi njege djeteta do navršenih 3 godine starosti

Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Od prvog dana ju obračunava i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time da ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

  • Njega djeteta od navršene 3 do navršenih 7 godina starosti

Naknada plaće iznosi od 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a. Ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

  • Njega djeteta starijeg od 7 godina

Naknada plaće iznosi od 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a. Također ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Izvor: Privremena nesposobnost za rad

 

 

16.06.2024. 18:53

Razvod- da ili ne

  Preuzeto sa: Živim.hr Kada se oženimo, apsolutno smo sigurni (u većini slučajeva) da smo pronašli \'pravu osobu\'. No, statistike nam ne idu baš u ...
pročitaj više
10.06.2024. 17:34

Kriza kao prilika

Kriza kao prilika – (Ne)savršeno roditeljstvo   Preuzeto sa: SIRIUS · PUBLISHED 15/12/2022 · UPDATED 24/05/2024 Recepti za odgoj ne postoje, kao niti savršeni roditelji. No, to djetetu nije ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:54

Roditeljsko sagorijevanje

  Odgoj djeteta zahtjevan je zadatak i traži ogroman trud od strane roditelja. To je činjenica koju svaki roditelj zna i trudi se biti spreman ...
pročitaj više