Blog

Djeci trebaju emocionalno dostupni roditelji

07.12.2016. 11:59 • Edukacija

Djeca mogu ponekad odbijati posjete ili razgovor o odsutnom roditelju (koji ih je ostavio) posebno ako taj roditelj ima novog partnera.
Ako vi živite s djetetom, možete ga podržati time da mu objasnite da je moguće nekoga voljeti i kad ne volimo što ta osoba ponekad radi.
Ako dijete odbija vidjeti vas, ohrabrite ga da vam kaže kako se osjeća bez obzira na to koliko vam je to teško. Možda će trebati vremena da dijete ponovno izgradi povjerenje u vas i vašu ljubav. Dobro je da oba roditelja razjasne djetetu da će ga nastaviti voljeti i brinuti se za njega u budućnosti.
Djetetu su potrebna oba roditelja. Osim brige i mogućnosti identifikacije s roditeljem te sigurnosti u njihovu ljubav, dijete treba i doživljaj roditelja i onda kada taj roditelj nije prisutan.
Ako mu se govori pozitivno i dobro o odsutnom roditelju, dijete će osjećati zadovoljstvo, nastojat će mu biti slično i na taj način će cijeniti sebe i imati će osjećaj samopouzdanja.
Ako dijete čuje i poznaje negativne činjenice o odsutnom roditelju, ono osjeća sram kao da se radi o njemu samome. Posebno su štetne nepromišljene izjave poput:“ Isti si kao majka“ ili „Isti si kao otac!“
Preuzeto iz knjige: “Odgajam li dobro svoje dijete”, Gordana Buljan Flander, Ana Karlović

PODIJELI ČLANAK