Blog

Elektroničko vršnjačko nasilje ili cyberbullying

17.11.2022. 14:02 • Novosti

Vršnjačko elektroničko nasilje podrazumijeva zlonamjerno i uporno upotrebljavanje komunikacijskih tehnologija sa svrhom da se nekome našteti.

Vršnjačko elektroničko nasilje ili cyberbullying najčešće se vrši nad adolescentima od trinaest do devetnaest godina, dakle učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole te učenicima srednjih škola.

Uz naziv cyberbullying, postoji više naziva za ovakve radnje s istim sadržajem; virtualno zlostavljanje, nasilje preko interneta ili mobitela, zlostavljanje preko interneta ili mobitela i elektronički bullying.

Ova vrsta vršnjačkog nasilja događa se na internetu, preciznije putem elektroničkih medija: elektroničke pošte, SMS poruka, društvenih mreža, foruma i slično.

 

Interaktivne igrenapravila djeca:

https://learningapps.org/display?v=p852h2t7k21  (dobro i loše ponašanje na internetu – otkrij sliku)

https://learningapps.org/display?v=pn1vrcwf321  (križaljka – društvene mreže)

https://learningapps.org/display?v=pkne1aapt21  (dobri i loši komentari na internetu – razvrstaj)

https://learningapps.org/display?v=p1pjecay221  (osmosmjerka s pojmovima cyberbullyinga)

https://learningapps.org/display?v=pb1doubnk21  (memori suprotnosti – npr. lažno predstavljanje i budi svoj/a)

 

Kod adolescenata i srednjoškolaca mogu biti sljedeći znakovi:

  • Vidljiv umor
  • Zamjetna promjena u ponašanju (npr., iznenadni i neprikladni izljevi bijesa i frustracije)
  • Nedostatak samopouzdanja
  • Socijalna izolacija i nedostatak angažmana s drugima tijekom odmora
  • Povučenost u razrednim ili grupnim aktivnostima u kojima je prethodno bilo aktivno angažirano
  • Drugi učenici ga ismijavaju kada govori
  • Promjene u ocjenama (u nekim slučajevima se ne radi o silaznom trendu jer učenici možda provode više vremena učeći sami i imaju malo slobodnog vremena)

 

Kod programa prevencije elektroničkog nasilja dodatno se ističe važnost da oni obuhvaćaju i tradicionalni i elektronički oblik nasilja među vršnjacima jer smatra se da djeca i mladi koji čine elektroničko nasilje često sudjeluju u činjenju tradicionalnog oblika nasilja nad vršnjacima (Pyzalski i Poleszak, 2019, prema Jeleč i sur., 2020).

 

Prema Bilić i sur. (2012) cyberbullying je opasniji od tradicionalnog vršnjačkog nasilja.

Budući da se odvija online, teže ga je uočiti, samim time i prevenirati.

Da bi se dijete zaštitilo i nasilje preveniralo moguće je djelovati kroz tri dimen­zije: na individualnoj razini, u obiteljskom okruženju te školskom i vršnjačkom okruženju.

 

PODIJELI ČLANAK