Blog

Građani Grada Zagreba- drugi oblici pomoći

30.07.2018. 11:03 • Zakoni

Prema  Zakonu o socijalnoj skrbi  veliki gradovi  dužni su prema svojim  financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svom području druge oblike materijalnih pomoći i potpora kao što je :

 • prehrana u pučkim kuhinjama,
 •  privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište,
 • smještaj osoba koje primaju pomoć za uzdržavanje u socijalne stanove,
 • subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima
 • poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi,  te
 • razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

 

Uvjeti, način ostvarivanja i opseg ovih pomoći  u Gradu Zagrebu regulirani su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba  www.zagreb.hr

 

Navadeni oblici pomoći uglavnom su namijenjeni korisnicima prava iz socijalne skrbi kao što su: korisnici pomoći za uzdržavanje,  doplatka uza pomoć i njegu, osobne invalidnine,  beskućnici, djeca iz socijalno ugroženih obitelji , ali  i drugim osobama u riziku kao što su umirovljenici s minimalnim mirovinama,  novorođena djeca, učenici i studenti slabijeg imovnog statusa i sl.

 

Građani Grada Zagreba  mogu ostvariti druge oblike pomoći  u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1.

 

Oblici pomoći:

 • Novčana dodatak za korisnike doplatka za pomoć i njegu i korisnike osobne invalidnine
 • Novčani dodatak umirovljenicima
 • Subvencija troškova stanovanja
 • Pomoć i njega u kući  za starije i nemoćne osobe ( putem Gerontološkog centara )
 • Prehrana u pučkoj kuhinji
 • Smještaj u prenoćište
 • Besplatan gradski prijevoz
 • Besplatno ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji
 • Pomoć u naravi obiteljima s troje i više djece,
 • Pomoć u nabavci dječje hrane
 • Novčana pomoć za novorođeno dijete
 • Stipendije za učenike i studente  slabijeg imovnog statusa
 • Stipendije za učenike i studente  s teškoćama u razvoju
 • Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana

 

Informacije o oblicima pomoći  koje se građanima osiguravaju iz sredstava gradskog  proračuna   korisnici mogu dobiti u svakoj podružnici Centra za socijalnu skrb Zagreb ili u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1.

 

 

 

PODIJELI ČLANAK