IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Komentari upućeni kroz sustav E-savjetovanje

SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA

Udruga LET podnijela je svoje komentare na prijedlog Ministarstva pravosuđa koji u praksu ovrha djece uvodi kontroverznu novinu: ako od donošenja rješenja o ovrsi djeteta prođe više od godinu dana, a ona se ne provede, sud mora provesti novo vještačenje djeteta.

Dovoditi u pitanje ovršnu sudsku odluku naknadnim provođenjem vještačenja, bez provođenja redovnog parničnog postupka i prava stranaka da poduzimaju sve radnje koje im jamči Zakon o parničnom postupku kao procesni propis i Obiteljski zakon kao materijalnopravni propis je neprihvatljivo sa stajališta pravne sigurnosti.“, poručuju iz udruge LET.

Članak 5. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske propisuje: U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.

Provedbu ovrhe u postupku prisilnog oduzimanja i predaje djeteta uređuju Obiteljski zakon kao posebni zakon i Ovršni zakon te Zakon o parničnom postupu kao opći zakoni, zbog čega Obiteljski zakon ima prednost.

Člankom 519. Obiteljskog zakona predviđene su situacije u kojima je moguća odgoda ili ograničenje mjera ovrhe radi predaje djeteta:

Odgoda ovrhe

Članak 519.: (1) Sud može odgoditi ovrhu ili ograničiti mjere ovrhe: 1. kad je u tijeku odlučivanje povodom žalbe protiv prvostupanjske odluke 2. kad je u tijeku postupak radi izmjene odluke i 3. kad se djetetu nalaže stručni razgovor. (2) Sud može odgoditi ovrhu u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka samo ako se time bitno ne ugrožavaju osobni i drugi važni interesi djeteta.

Dakle, zakon ne previđa naknadno vještačenje djeteta kao jedan od razloga odgode ovrhe.

Zaključno, odredba o odgodi ovrhe radi oduzimanja i predaje djeteta ne može se mijenjati ili dopuniti podzakonskim propisom (pravilnikom), nego isključivo zakonom o izmjenama i/ili dopunama postojećeg zakona ili donošenjem novog zakona zbog čega je već i iz ovog razloga ovakav pristup protivan ustavnom načelu iz čl. 5. Ustava.

Naprijed navedeni prigovor odnosi se na sam postupak promjene relevantnog propisa, a što se tiče samog prijedloga smatramo kako u konkretnom slučaju treba poći od obveze pridržavanja ovršne isprave.

Ako je ovršna isprava podobna za ovrhu, sve dok potvrde pravomoćnosti i ovršnosti nisu pravomoćno ukinute, ovršni sud je dužan postupati u određivanju i provođenju ovrhe. U tom smislu postoji i odluka Ustavnog suda RH u predmetu U-III/1164/2014.

Ako su se relevantne okolnosti nakon što je odluka postala pravomoćna i ovršna promijenile, uvijek je moguće tužbom ishoditi novu ovršnu odluku.

Zbog toga smatramo kako je, sa stajališta pravne sigurnosti, nedopustivo provedbu sudske ovršne odluke učiniti ovisnom o rezultatima naknadnog vještačenja koje se ne bi provelo u okviru sudskog postupka.“, izjavila je Iva Jovović ispred udruge LET.

Dodatno vještačenje se može provesti, ali samo u okviru sudskog postupka koji je pokrenut tužbom radi donošenja nove odluke zbog promijenjenih okolnosti.

 

29.02.2024. 12:31

PREDAVANJE O CYBERBULLYINGU

Dana 28.02.2024. u Osnovnoj školi Iver održali smo predavanje za roditelje učenika od 5-8 razreda osnovne škole o cyberbullyingu. Roditelji su imali priliku čuti što ...
pročitaj više
20.02.2024. 14:12

SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE 20.02.

Ujedinjeni narodi su 2007. godine su donijeli odluku da će 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde budući se socijalni razvoj mora temeljiti na ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:57

“Ja-poruke” vs Ti-poruke”

Gordonov model govori o tzv. “ja-porukama” i “ti-porukama”. To je koncept koji objašnjava razliku između “ti-poruka” - optužujućeg načina komunikacije putem koje se drugoj osobi ...
pročitaj više