Blog

Maloljetne majke- mogućnost smještaja

24.08.2017. 10:02 • Zakoni

Skrb o trudnicama i nezbrinutim majkama s novorođenčadi i djecom do tri godine, zadovoljavanje životnih potreba (stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena) djece jasličke dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; trudnica i majki koje iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti u svojim obiteljima.

“Kuća ljubavi”, Budaševska 20, 10000 Zagreb
telefon: 01 2408 833
voditeljica: 099 2391 606
kućni mobitel: 098 9840 594
e-mail: kucaljubavi@czn.hr

Kuća Ljubavi počela je s radom 1991. godine.

Kuća osigurava smještaj maloljetnim i punoljetnim trudnicama i majkama s djecom od rođenja do godine dana života, a koji iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti samostalno ili u svojim obiteljima.

U Kući se pruža smještaj i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi od rođenja do treće godine života.

Korisnici su smješteni rješenjem centara za socijalnu skrb, na stalan ili privremeni smještaj. Smještajni kapacitet je 30 korisnika: 21 dijete i 9 majki ili trudnica.

Usluga za trudnice ili majke s djetetom do godine dana života obuhvaća brigu o zdravlju i njegu, socijalni rad i psihološku procjenu, praćenje i podršku te pripremu za samostalan život.

Usluga za djecu od rođenja do treće godine života obuhvaća brigu o zdravlju i njegu, poticanje cjelovitog psihomotornog razvoja djece kroz pedagoški rad, psihološku procjenu, praćenje i podršku.

Djelatnici: voditelj Kuće, socijalni radnik, psiholog, medicinske sestre, predškolski odgojitelji, tehničko osoblje.

 

PODIJELI ČLANAK