Blog

Mora li otac plaćati alimentaciju za vrijeme izdržavanja zatvorske kazne?

08.12.2017. 11:18 • Zakoni

Donosimo Vam odgovor na pitanje: Mora li otac plaćati alimentaciju za vrijeme izdržavanja zatvorske kazne?

Pitanje smo primili putem naše web stranice samohrani.hr

Pitanje:

Poštovani, je li otac koji je u zatvoru dužan plaćati alimentaciju i u slučaju da ne, ostvaruje li moje dijete pravo na neki drugi oblik financijske potpore za to vrijeme?

Odgovor:
Ako je obveza uzdržavanja utvrđena sudskom presudom ili drugom ovršnom ispravom, uzdržavatelj ili primatelj uzdržavanja mogu zatražiti od suda donošenje odluke o prestanku uzdržavanja ili o promijeni načina uzdržavanja određenog prijašnjom ovršnom ispravom zbog promijenjenih okolnosti na temelju kojih je donesena prijašnja odluka.
Ukoliko uzdržavatelj nije zatražio promjenu odluke zbog izdržavanje zatvorske kazne obveza uzdržavanja i dalje postaji bez obzira na činjenicu da je na izdržavanju zatvorske kazne.
U slučaju kada uzdržavatelj ne plaća uzdržavanje za maloljetno dijete, primatelj uzdržavanja može podnijeti zahtjev za privremeno uzdržavanje nadležnom Centru za socijalnu skrb i, pod pretpostavkom da postoje uvjeti za privremeno uzdržavanje propisani Zakonom o privremenom uzdržavanju, država će umjesto roditelja plaćati uzdržavanje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja, ali samo do iznosa propisanog tim Zakonom i to najviše u roku od tri godine od dana podnošenja zahtjeva.
Pravo na privremeno uzdržavanje ima maloljetno dijete pod uvjetom da roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je ovim Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.
Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje ako obveznik uzdržavanja ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.

PODIJELI ČLANAK