IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

NOVE ZAKONSKE ZATEZNE I DRUGE KAMATNE STOPE

NOVE ZAKONSKE ZATEZNE I DRUGE KAMATNE STOPE
Od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 9,68% (4,68% + 5%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u ostalim odnosima 7,68% (4,68% + 3%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 9,68% (4,68% – 3% + 8%)
(Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 9,88% (4,88% + 5%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u ostalim odnosima 7,88% (4,88% + 3%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 9,88% (4,88% – 3% + 8%)
(Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 10,05% (5,05% + 5%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u ostalim odnosima 8,05% (5,05% + 3%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 10,05% (5,05% – 3% + 8%)
(Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. kolovoza 2015. do 31. prosinca 2015. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 10,14% (5,14% + 5%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u ostalim odnosima 8,14% (5,14% + 3%)
(Zakon o obveznim odnosima)
u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 10,14% (5,14% – 3% + 8%)
(Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Zatezne kamate na sve ugovorne obveze koje su nastale:
Do 30. lipnja 2013. treba primijeniti stopu 15%.
Od 30. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. treba primijeniti stopu od 12,40%.
Od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. treba primijeniti stopu 12,35%.
Od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. treba primijeniti stopu 12,29%.
Od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. treba primijeniti stopu 12,14%,
Od 1. srpnja 2015. do 31. srpnja 2015. treba primjeniti stopu 12,13%.

Napomena:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br. 78/15.
Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za posljednje razdoblje objavljena je u Narodnim novinama br. 1/17.

Napomena:
* Ako nije ugovoren rok plaćanja primjenjuje se zakonski rok od 30 dana od dana kada je dužnik primio račun, tj. od dana kad su (usluge obavljene) dobra stavljena na raspolaganje kupcu (članak 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi).

Iz Zakona o obveznim odnosima:

IV. URAČUNAVANJE ISPUNJENJA
Red uračunavanja
Članak 171.

(1) Kad između istih osoba postoji više istorodnih obveza, pa ono što dužnik ispuni nije dovoljno da bi se mogle namiriti sve, onda će se, ako o tome ne postoji sporazum vjerovnika i dužnika, uračunavanje obaviti onim redom koji odredi dužnik najkasnije prilikom ispunjenja.
(2) Kad nema dužnikove izjave o uračunavanju, obveze se namiruju redom kako je koja dospjela za ispunjenje.
(3) Ako je više obveza istodobno dospjelo, prvo se namiruju one koje su najmanje osigurane, a kad su sve podjednako osigurane, prvo se namiruju one koje su dužniku najtegotnije.
(4) Ako su u svemu naprijed rečenom obveze jednake, namiruju se redom kako su nastale, a ako su istodobno nastale, ono što je dano na ime ispunjenja raspoređuje se na sve obveze razmjerno njihovim iznosima.

Uračunavanje kamata i troškova
Članak 172.

Ako dužnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, prvo se namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica.

Prema članku 3. Zakona o kamatama kod obračuna zatezne kamate za godinu primjenjuje se matematički model:

K=(Cxpxn)/100 ili
K=(Cxpxd)/36.500
K=(Cxpxd)/36.600 (iznimno za 2016. godinu jer veljača ima 29 dana)
K = zatezna kamata, p = stopa zatezne kamate, C = glavnica, n = broj godina, d = broj dana

 

18.04.2024. 13:41

Bliže se ljetni praznici… Kako kvalitetno provoditi vrijeme s djecom?

Iako do kraja školske godine ima manje od 2 mjeseca, valja se na vrijeme pripremiti na vječnu temu \"Kako da dijete kvalitetno provede ljetne praznike?\" ...
pročitaj više
11.04.2024. 10:22

VOLITE SE SIGURNO! ❤️❤️❤️

\"Volite se sigurno\" je kampanja  kojom nastojimo ukazati na važnost brige o spolnom i reproduktivnom zdravlju populacije te promovirati odgovorno seksualno ponašanje. U sklopu kampanje ...
pročitaj više
03.04.2024. 14:42

Zakon o privremenom uzdržavanju

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE povodom prijedloga promjena Zakona o privremenom uzdržavanju Zagreb, 03.04.2024.- Udruga LET ovim putem upućuje Priopćenje za medije povodom provedbe postupka e-savjetovanja o ...
pročitaj više