Blog

Obveze uzdržavanja u zemljama EU-a

30.09.2016. 12:10 • Zakoni

Pravila o obvezama uzdržavanja razlikuju se u zemljama EU-a i razina potpore nije svugdje ista. Međutim, ako morate platiti uzdržavanje nekome u drugoj zemlji EU-a ili vas mora uzdržavati netko u drugoj zemlji EU-a, primjenjuju se propisi EU-a.
Zahtjevi koji se odnose na uzdržavanje uglavnom se podnose:
• sudovima u zemlji u kojoj živi vaš bivši partner ili rođak;
• sudovima u zemlji u kojoj živi osoba koja podnosi zahtjev za uzdržavanje;
• sudovima koji su nadležni za predmete povezane s vašim bračnim statusom (npr. za razvode) ili s roditeljskom odgovornosti, ako se pitanje povezano s uzdržavanjem odnosi na takve predmete.
Ako vaš bivši supružnik ili rođak prihvati određene uvjete ili podliježe određenim uvjetima, možete zajednički odlučiti kojem ćete se sudu obratiti. Međutim, to ne vrijedi ako se spor odnosi na obvezu uzdržavanja djeteta mlađeg od 18 godina.
U predmetima u koje su uključene dvije ili više zemalja EU-a zakon o uzdržavanju nije nužno onaj u zemlji u kojoj možete podnijeti svoj zahtjev.
Doznajte koji se zakoni primjenjuju na vaš predmet u vezi s uzdržavanjem, kako možete riješiti sukob zakonâ i koje bi mogle biti posljedice.
Središnje tijelo nadležno za uzdržavanje u zemlji EU-a u kojoj živite može vam pomoći da podnesete zahtjev za uzdržavanje u inozemstvu: potražite središnje nadležno tijelo.
Izvršavanje presuda o uzdržavanju u inozemstvu
Presuda donesena i proglašena izvršivom u jednoj zemlji EU-a bit će izvršiva u svim drugim zemljama EU-a.
Iznimka – Danska
Na odluke donesene u Danskoj primjenjuje se pojednostavnjen postupak za proglašavanje presuda o uzdržavanju izvršivima.
Središnje tijelo nadležno za uzdržavanje u zemlji EU-a u kojoj živite može vam pomoći da naplatite uzdržavanje: potražite središnje nadležno tijelo.
Preuzeto sa www.europa.eu

PODIJELI ČLANAK