Blog

Očinski dopust- podaci

31.10.2022. 09:36 • Novosti

Tijekom prvog mjeseca provedbe, u kolovozu 2022., 1.362 korisnika ostvarilo je pravo na očinski dopust, dok je u rujnu 2022., ovo pravo ostvarilo 2.896 korisnika te je za navedeno tijekom rujna isplaćeno 8.383.610,49 kuna iz državnog proračuna.

Pravo na očinski dopust može se koristiti neovisno o sadržajno sličnim drugim pravima koje radnik može koristiti, a koja su propisana drugim propisima, internim aktom poslodavca ili drugim općim aktom.

Primjerice, sukladno Zakonu o radu, radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.

Iskoristite svoja prava jer vaša prisutnost i ravnopravno dijeljenje brige o djeci i obitelji donosi dobrobiti za cijelu obitelj, a osobito za djecu.

Sve dodatne informacije vezano uz pravo na očinski dopust možete pronaći na poveznici .

 

 

PODIJELI ČLANAK