Blog

Odluka o minimalnim novčanim iznosima- novo

09.06.2016. 15:44 • Zakoni

Nova odluka o minimalnim novčanim iznosima za uzdržavanje djece- to je posebno bitno za onu djecu koja će primati uzdržavanje sukladno Zakonu o privremenom uzdržavanju.

27df6ef031de2536681cf496ef928a29

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) ministrica socijalne politike i mladih, donosi

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske koja je za 2015. godinu iznosila 5.5711,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 29. veljače 2016. godine, iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 970,87 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.142,20 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.256,42 kn.

Ova Odluka stupa na snagu s 1. travnja 2016. godine.

Klasa: 552-04/16-01/7

Urbroj: 519-03-1-2/4-16-4

Zagreb, 24. ožujka 2016.

Ministrica
Bernardica Juretić, v. r.

 

PODIJELI ČLANAK