Blog

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

10.04.2018. 14:58 • Zakoni

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj: 103/15) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donosi

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2017. iznosi 5.985,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2018., iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.017 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.197 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.317 kn.

 

Ova Odluka stupa na snagu s 1. travnja 2018. godine.

 

 

Klasa: 552-07/18-02/36
Urbroj: 519-04-2-2/1-18-2
Zagreb, 23. ožujka 2018.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.

PODIJELI ČLANAK