Blog

Ostvarivanje roditeljske skrbi

29.11.2019. 14:04 • Zakoni

 

Jedan roditelj samostalno ostvaruje roditeljsku skrb na temelju sudske odluke ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazum tijekom sudskog postupka, pri čemu je sud dužan posebno voditi računa koji je od roditelja spreman na suradnju i sporazum o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Roditelj koji se protivi zajedničkom ostvarivanju roditeljske skrbi, odnosno sklapanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazumu dužan je dokazati da zajednička roditeljska skrb nije za dobrobit djeteta, u protivnom sud može samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi povjeriti drugom roditelju ako je to u skladu s dobrobiti djeteta. Kad sud donosi odluku o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi, odredit će hoće li roditelj koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb sam zastupati dijete u bitnim osobnim pravima ili uz suglasnost drugog roditelja.
Sukladno čl. 110. Obz-a, roditelji, bez obzira na to ostvaruju li roditeljsku skrb zajednički ili samostalno, imaju pravo samostalno donositi svakodnevne odluke u vezi s djetetom za vrijeme kad se dijete nalazi kod jednoga od njih. Roditelji su dužni međusobno poštovati roditeljsku samostalnost u donošenju odluka i roditeljski autoritet u vrijeme kad se dijete nalazi kod drugog roditelja. U hitnim slučajevima, kad prijeti neposredna opasnost za dijete, svaki od roditelja ima pravo, bez suglasnosti drugog roditelja donijeti odluke o poduzimanju nužnih radnji u skladu s djetetovom dobrobiti i o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti drugog roditelja.
Slijedom navedenog, oba roditelja su ravnopravna kao nositelji prava na roditeljsku skrb te je mogućnost slobodna ostvarivanja roditeljske skrbi jednoga, nužno ograničena slobodom i pravom ostvarivanja roditeljske skrbi drugog roditelja. U situacijama u kojima djetetovi roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, a dijete živi s jednim od roditelja, zbog nemogućnosti postizanja sporazuma pri ostvarivanju roditeljske skrbi, dolazi do potrebe da se razriješi pitanje tko će od roditelja i kako ostvarivati pojedini sadržaj roditeljske skrbi.

 

PODIJELI ČLANAK