Blog

Ovrha na stalnim novčanim primanjima

11.01.2017. 14:11 • Zakoni

Ovrha na stalnim novčanim primanjima ovisi o objavljenoj prosječnoj neto plaći iz prethodne godine

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. iznosila je 5.664 kune (Narodne novine br. 102/16.).

To znači da ako je neto plaća radnika koja se isplaćuje u siječnju 2017. i nadalje do 31. prosinca 2017. jednaka ili veća od 5.664 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 3.776,00 kn (2/3 od 5.664). Stoga, ako radnik primjerice ima neto plaću 10.000 kn, njemu se isplaćuje 3.776,00 kn, dok je iznos od 6.224,00 kn raspoloživ za ovrhu.

Ako je neto plaća radnika manja od 5.664 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 2/3 neto plaće radnika odnosno ovršenika. To znači da u slučaju kada radnik primjerice ima neto plaću 4.200 kn, njemu se mora isplatiti iznos od 2.800 kn (2/3 njegove plaće), dok je 1.400 kn (1/3 njegove plaće) raspoloživo za ovrhu.

Navedena ograničenja se ne odnose na ovrhu zbog zakonskog uzdržavanja, kao niti na naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, već se radi naplate tih tražbina primjenjuju drugačija ograničenja, nepovoljnija za radnika.

PODIJELI ČLANAK