Blog

Pravo na uzdržavanje od bivšeg bračnog druga

02.02.2018. 10:55 • Zakoni

Saznajte koja su Vaša prava, jer ih imate.

Postoje Obiteljskim zakonom točno propisani uvjeti kada bračni drug može ostvariti pravo na uzdržavanje.
Uzdržavanje bračnog druga odrediti će se ukoliko su ispunjeni sljedeći zakonski uvjeti:
1) bračni drug koji traži uzdržavanje nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine,
2) nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti i
3) bračni drug koji bi trebao uzdržavati mora imati dovoljno sredstava ili mogućnosti za uzdržavanje drugog bračnog druga.

Zahtjev za uzdržavanje mora se podnijeti do zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici, iznimno u roku od 6 mjeseci od prestanka braka ako su pretpostavke za uzdržavanje postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici.
Obveza uzdržavanja može trajati do godinu dana, a samo u opravdanim slučajevima može se produljiti.
Tužba za produljenje obveze uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.
Pravo na uzdržavanje prestaje kada bračni drug koji koristi to pravo sklopi novi brak ili zasnuje izvanbračnu ili istospolnu zajednicu, kad postane nedostojan tog prava, kad prestanu postojati pretpostavke na temelju kojih je uzdržavanje određeno i smrću bračnog druga koji daje ili onoga koji prima uzdržavanje.

 

PODIJELI ČLANAK