Blog

Predaja zahtjeva za dječji doplatak

29.01.2021. 09:53 • Uncategorized

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća korisnike doplatka za djecu da do 1. ožujka 2021. trebaju podnijeti zahtjeve kako bi mogli bez prekida nastaviti primati doplatak i u 2021. godini. Dohodovni cenzus i dalje iznosi 70 posto proračunske osnovice, odnosno 2328,20 kuna prosječno mjesečno po članu kućanstva i na temelju tog cenzusa određuje se koliki će doplatak biti.

Najveći iznos dobit će djeca čiji roditelji zarađuju manje od 543,14 kuna po članu, drugi je limit 1119 kuna po članu domaćinstva, a treći 2328 kuna. Slijedom tog, najniži će doplatak ove godine biti 199,56 kuna, srednji 249,45 kuna te najveći 299,34 kune. Za dijete bez jednog roditelja doplatak se povećava 15 posto (te iznosi od 229,45 do najviše 344,24 kune). Dijete bez oba roditelja i s utvrđenim oštećenjem zdravlja dobiva 25 posto više (od 249,45 do 374,18 kuna). Dijete s težim invaliditetom prima 831,50 kuna dječjeg doplatka, a djeca koja ostvaruju pravo prema zakonu o braniteljima 374,18 kuna.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi/uredu HZMO-a prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. HZMO podsjeća da je uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu potrebno za sebe i druge članove kućanstva dostaviti potvrdu poslodavca o svoti naknade koju je isplatio zbog bolovanja na teret sredstava HZZO-a, potvrde centra za socijalnu skrb o ostvarenoj novčanoj naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja te o udomiteljskoj naknadi i potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu. Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u RH, kao i status redovitog školovanja djece, utvrđuje se službenim putem te uz zahtjev nije potrebno prilagati dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenima u prethodnoj kalendarskoj godini kao ni školske potvrde. Iznimka su potvrde o školovanju djece u inozemstvu. Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a, a može se i kupiti u Narodnim novinama. Zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik, a može se predati besplatno i u svim poštanskim uredima u RH.

PODIJELI ČLANAK