Blog

Projekt „Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika“

08.09.2017. 10:31 • Zakoni

Donosimo Vam više informacija vezanih uz postupak “Pomilovanja”

Prema Zakonu o pomilovanju Predsjednik Republike Hrvatske daje pomilovanja osuđenim osobama za kaznenopravne sankcije koje su izrečene od strane sudova u Republici Hrvatskoj ili koje se izvršavaju u Republici Hrvatskoj i za njihove pravne posljedice.

Pomilovanjem se poimence određenoj osobi daje potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili se primjenjuje uvjetna osuda, daje se prijevremena rehabilitacija, ukida se ili određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti ili protjerivanje stranca iz zemlje

Pokretanje postupka pomilovanja

Postupak pomilovanja pokreće se Molbom za pomilovanje osuđene osobe, ali ona ne odgađa izvršenje kaznenopravne sankcije.

Molba se može podnijeti nakon pravomoćnosti presude.

Molba se predaje ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa (Odjel za pomilovanja). Može se predati i u pisarnici Ministarstva pravosuđa, Vukovarska 49, Zagreb ili dostaviti poštom na navedenu adresu.

Ako je molba predana drugom tijelu, kaznionici ili zatvoru, bez odgode se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Sadržaj molbe

U molbi trebate navesti:

  • naziv suda koji je donio presudu prvog stupnja i broj presude
  • svoje osobne podatke
  • podatke o obiteljskim i socijalnim prilikama (npr. broj djece, posebno maloljetne, obvezu uzdržavanja, zdravstveno stanje i zdravstveno stanje članova vaše obitelji, ostvaruje li obitelj prihode i od čega, kao i sve one okolnosti za koje se smatra da osuđeniku idu u prilog)

Molbu za pomilovanje ovlašteni ste podnijeti vi osobno ili vaš: bračni i izvanbračni drug, srodnik u ravnoj lozi, zakonski zastupnik, posvojitelj, posvojenik, brat, sestra ili hranitelj.

Vašu molbu, sa svim izvješćima i podacima relevantnim za odluku, Ministarstvo pravosuđa dostavit će Predsjednici Republike.

Odluku o pomilovanju Predsjednica Republike dostavlja osuđeniku putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Dodatne informacije: Zakon o pomilovanju

 

Udruga “LET” Vas poziva da se uključite u projekt “Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika” putem kojeg ćete dobiti odgovore na ova i još mnoga druga pitanja. Odgovore možete dobiti na stručnoj radionici ili Grupi podrške pod nazivom “Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika” koju provode stručni djelatnici Udruge za unapređenje kvalitete življenja “LET.”

 

Prijave na telefon: 01/5803 726 ili 092/1741 096 ili putem let@udruga-let.hr

 

PODIJELI ČLANAK