IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Projekt „Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika“ – pravno savjetovanje

Pravni odnosi roditelja i djeteta – tumačenje zakona

Što u praktičnom smislu znači pravni pojam „roditeljska odgovornost”?
Koja su prava i obveze nositelja roditeljske odgovornosti?
Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti. Roditeljsku skrb roditelji su dužni ostvarivati u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i mogućnostima. Roditelj se ne može odreći prava na roditeljsku skrb. Roditelji su dužni o pojedinačnim sadržajima roditeljske skrbi razgovarati i sporazumijevati se s djetetom u skladu s njegovom dobi i zrelošću.
U sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost zaštite osobnih prava djeteta na zdravlje, razvoj, njegu i zaštitu; odgoj i obrazovanje; ostvarivanje osobnih odnosa i određivanje mjesta stanovanja te pravo i dužnost upravljanja djetetovom imovinom. Također u sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost zastupanja djetetovih osobnih i imovinskih prava i interesa.

Prema Obiteljskom zakonu iz članka 114. i 115. proizlazi da roditeljska skrb može mirovati u sljedećim slučajevima:

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka

Članak 114.
(1) Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka nastupa u slučajevima kad je roditelj djeteta maloljetna osoba ili osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb.
(2) Dok traje mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi, svakodnevnu skrb o djetetu može ostvarivati roditelj iz stavka 1. ovoga članka samostalno ili zajedno s drugim roditeljem djeteta ili skrbnikom djeteta imenovanim sukladno članku 224. točkama 3. i 4. ovoga Zakona.
(3) Roditelj iz stavka 1. ovoga članka ne može zastupati dijete, a ako je lišen poslovne sposobnosti, ne može ga zastupati u dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti. Dijete zastupa drugi roditelj ili skrbnik djeteta koji je dužan poštovati mišljenje roditelja iz stavka 1. ovoga članka.
(4) U slučaju neslaganja roditelja djeteta međusobno ili roditelja iz stavka 1. ovoga članka i skrbnika djeteta oko zastupanja djeteta u vezi s odlukama koje su bitne za dijete iz članka 108. ovoga Zakona sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili skrbnika donijeti rješenje kojim će odrediti tko će zastupati dijete u toj stvari.
(5) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, maloljetni roditelj može odrediti osobno ime djetetu.
(6) Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka prestaje kad prestanu postojati razlozi zbog kojih ostvarivanje roditeljske skrbi miruje.

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog stvarnih zapreka

Članak 115.
(1) Sud može u izvanparničnom postupku donijeti rješenje o mirovanju ostvarivanja roditeljske skrbi ako je roditelj spriječen iz objektivnih razloga dulje vrijeme ostvarivati roditeljsku skrb.
(2) Dok traje mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi iz stavka 1. ovoga članka, roditelj nema pravo na njezino ostvarivanje.
(3) Dok traje mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi iz stavka 1. ovoga članka, roditeljsku skrb ostvaruje drugi roditelj samostalno ili druga osoba kojoj sud povjerava ostvarivanje roditeljske skrbi o djetetu.
(4) Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi iz stavka 1. ovoga članka zbog stvarnih zapreka prestaje rješenjem suda kad prestanu postojati razlozi zbog kojih je rješenje o mirovanju roditeljske skrbi doneseno.

 
Primjer navedenog pronalazimo u Vladinom prijedlogu Obiteljskog zakona gdje se primjerice navode slučajevi; odsluženje zatvorske kazne.
Iz zakonskog teksta i obrazloženja prijedloga zakona proizlazi kako je ključni kriterij; vrijeme trajanja odsutnosti roditelja.
Izvori: Obiteljski zakon

23.05.2024. 19:30

Narančasta ribica

\'Mame, morate odmoriti!’: Narančasta ribica vašu djecu ovog ljeta vodi na more!   Zvuči kao avantura na koju se spremaju likovi nekog crtića Walta Disneya, ...
pročitaj više
15.05.2024. 13:26

Sretan Međunarodni dan obitelji! ❤️

Danas, 15. svibnja, obilježavamo Međunarodni dan obitelji, dan posvećen slavljenju obiteljskih veza i podizanju svijesti o pitanjima koja utječu na obitelji širom svijeta. Ovaj dan ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:24

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više