Blog

Promjena osobnog imena maloljetnom djetetu

06.04.2018. 10:47 • Zakoni

Postupak promjene osobnog imena maloljetnom djetetu nakon razvoda

Ponekad roditelj djeteta želi promijeniti osobno ime (najčešće je to prezime) djetetu, koje ostane živjeti s njime nakon razvoda braka roditelja, kako bi ono nosilo isto prezime kao i roditelj s kojim živi, ili nerijetko, kao i brat i/li sestra iz drugog roditeljevog braka ili odnosa.

Kako se može promijeniti osobno ime djetetu?
Sukladno članku 7. stavak 2. Zakona, osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja. Osim pisane suglasnosti kojom drugi roditelj daje svoj pristanak za promjenu osobnog imena svome maloljetnom djetetu, smatra se da je on suglasan i samim potpisivanjem zahtjeva za promjenu osobnog imena djeteta.

Međutim, ako ne postoji suglasnosti drugog roditelja, primijenit će se odredbe Obiteljskog zakona. Sukladno članku 100. stavak 1. Obiteljskog zakona, promjena djetetova osobnog imena pripada bitnim osobnim pravima djeteta. Isti članak u stavku 5. propisuje da ako roditelj koji zastupa dijete ne može pribaviti pisanu suglasnost drugog roditelja, tada će sud u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja odlučiti koji će od roditelja zastupati dijete radi zaštite dobrobiti djeteta. Odluku nadležnog tijela roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.

Ako je dijete starije od 10 godina, za promjenu osobnog imena potreban je i njegov pristanak.
članak 7. stavak 5. Zakona o osobnom imenu).

PODIJELI ČLANAK