IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika

Pitanje: Poštovani, što je to probacija? Da li može moje dijete biti uz muža koji je na probaciji? Hvala!!!

Preuzeto sa: pravosudje.hr

Probacija

Slika /slike/IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA/shutterstock_166657157_cr.jpg

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode nadzor i stručnim postupcima utječu na rizične čimbenike kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu.

Rad probacije financira se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Probacijska služba obavlja probacijske poslove u suradnji sa zajednicom, s ciljem zaštite društva od počinitelja kaznenih djela i smanjenja rizika od povratništva počinitelja kroz njegovu resocijalizaciju i reintegraciju u zajednicu. Ona ne izriče, niti može mijenjati izrečene mjere, obveze i sankcije, već ih isključivo izvršava na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja državnog odvjetnika, suda ili suca izvršenja.

Probacijska služba surađuje i razmjenjuje informacije od važnosti s pojedincima, institucijama, udrugama građana, sudovima, državnim odvjetništvom, ustanovama iz sustava zdravstvene i socijalne skrbi, odgojno-obrazovnim ustanovama, zavodom za zapošljavanje, akademskom zajednicom, policijom, zatvorskim sustavom, odvjetnicima, pravnim osobama te s ostalim ustanovama i udrugama. U svrhu učinkovitog obavljanja svih probacijskih poslova, posebna pozornost posvećuje se prepoznavanju svih potencijalnih suradnika u zajednici i osmišljavanju protokola suradnje.

Službenici probacije državni su službenici s temeljnim obrazovanjem iz područja socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, pravnih znanosti i iznimno drugih društvenih ili humanističkih znanosti. Uz temeljno obrazovanje, službenici polaze i dodatne edukacije potrebne za obavljanje probacijskih poslova.

Probaciju čini Sektor za probaciju unutar kojeg djeluju četiri odjela te 12 lokalnih probacijskih ureda:

 • Probacijski ured Bjelovar za područje Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije
 • Probacijski ured Dubrovnik za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 • Probacijski ured Osijek za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
 • Probacijski ured Požega za područje Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije
 • Probacijski ured Pula za područje Istarske županije
 • Probacijski ured Rijeka za područje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
 • Probacijski ured Sisak za područje Sisačko-moslavačke županije
 • Probacijski ured Split za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • Probacijski ured Varaždin za područje za područje Varaždinske i Međimurske županije
 • Probacijski ured Zadar za područje Zadarske i Šibensko-kninske županije
 • Probacijski ured Zagreb I za područje Grada Zagreba
 • Probacijski ured Zagreb II za područje Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije
Službenici ovih probacijskih ureda obavljaju poslove vezane uz procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja, izradu pojedinačnog programa postupanja, izradu izvješća za državno odvjetništvo, sud, suca izvršenja, kaznionicu i zatvor tijekom postupka odlučivanja o kaznenom progonu, mjerama osiguranja, izboru vrste kaznenopravne sankcije ili tijekom izvršavanja nadzora izrečenih obveza, mjera,sankcija te uvjetnog otpusta na zahtjev nadležnih tijela.

Osobe uključene u probaciju su okrivljenici, osuđenici i zatvorenici.

Prije pokretanja postupka
Tijekom postupka
Izvršavanje “alternativnih sankcija Izvršavanje kazne zatvora
Nadzor izvršavanja obveza naloženih prema rješenju državnog odvjetnika (svrhovitost)
Izvješće sudu za izbor vrste i mjere kaznenopravne sankcije
Zaštitni nadzor
– uz uvjetnu osudu
– uz rad za opće dobro
Zaštitni nadzor
– uz uvjetni otpust
– po punom izvršenju kazne zatvora (SM)
Izvješće državnom odvjetniku
Rad za opće dobro
(pristanak i organizacija rada)
Izvješće sudu
– prekid kazne zatvora
– uvjetni otpust
Izvješće sudu (određivanje mjera osiguranja prisutnosti i mjera opreza)
Nadzorizvršavanja posebnih obveza iz Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku
Izvješće za zatvor/kaznionicu
– pogodnosti

Probacijski poslovi obavljaju se u pred kaznenom i kaznenom postupku, odnosno pri odlučivanju o kaznenom progonu, određivanju mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika, izboru vrste kaznenopravnih sankcija i izvršavanju kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela.

Probacijski poslovi tijekom kaznenog postupka odnose se na poslove  prije početka kaznenog postupka pa sve do donošenja prvostupanjske presude. To su poslovi koje služba probacije obavlja prilikom odlučivanja o kaznenom progonu, nadzor izvršenja obveza počinitelja izrečenih od strane državnog odvjetništva kada je državno odvjetništvo uvjetno odgodilo ili odustalo od kaznenog progona (iako postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti), poslovi prilikom odlučivanja o određivanju mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjerama opreza te poslovi prilikom odlučivanja o izboru vrste i mjere kaznenopravne sankcije.

Rad za opće dobro je sankcija kojom sud zamjenjuje počinitelju kaznenog djela istovremeno izrečenu kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili zamjenjuje izrečenu novčanu kaznu. Uz rad za opće dobro sud može odrediti zaštitni nadzor ili posebne obveze.

Uvjetna osuda je sankcija kojom sud počinitelju kaznenog djela izriče kaznu zatvora koju počinitelj neće trebati izvršiti ako, u vremenu provjeravanja odnosno u određenom vremenu  trajanja uvjetne osude, ne počini kazneno djelo i ispuni  posebne obveze. Vrijeme provjeravanja može trajati od jedne do maksimalno pet godina. Uz uvjetnu osudu sud može odrediti zaštitni nadzor i posebne obveze kada provođenje izrečene sankcije može nadzirati služba probacije temeljem zahtjeva suda.

Zaštitni nadzor sud određuje kada je uz nadzor  počinitelju kaznenog djela potrebna pomoć i vođenje probacije. Posebne obveze (kao npr. liječenje od ovisnosti, psihosocijalni tretman nasilničkog ponašanja, plaćanje alimentacije, zabrana približavanja i uznemiravanja žrtve i dr.) sud će naložiti kada je to nužno za sigurnost osobe na čiju štetu je kazneno djelo počinjeno ili kada je to nužno za otklanjanje okolnost koje mogu djelovati na počinjenje novog kaznenog djela.

Uvjetni otpust je otpust zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora prije punog isteka kazne. Na zahtjev predsjednika vijeća za uvjetni otpust, suca izvršenja, kaznionice ili zatvora, probacijski ured će provjeriti i izvijestiti o svim bitnim podacima koji su nadležnom tijelu potrebni za donošenje odluke o uvjetnom otpustu (kao npr. informacije o uvjetima i rizicima u zajednici za prihvat zatvorenika, mogućnost nastavka školovanja, liječenja i sl.). Na zahtjev vijeća za uvjetni otpust odnosno, suca izvršenja ili Povjerenstva za uvjetni otpust, probacijski ured će provodit nadzor nad uvjetno otpuštenim zatvorenikom do isteka uvjetnog otpusta. Uz uvjetni otpust može se odrediti zaštitni nadzor i  posebne obveze.

Tijekom izvršavanja kazne zatvora, na zahtjev kaznionice ili zatvora kod odlučivanja o pogodnosti izlaska i suca izvršenja kod odlučivanja o prekidu kazne zatvora, probacijski ured izradit će izvješće o bitnim podacima i dostaviti nadležnom tijelu. Bitni podaci mogu biti npr. stanje u obitelji zatvorenika, okolnosti u zajednici, mogućnost zaposlenja i sl. Nakon postupka odlučivanja, na zahtjev nadležnih tijela, služba probacije provodi nadzor prekida izdržavanja kazne zatvora i pogodnosti izlaska.

18.04.2024. 13:41

Bliže se ljetni praznici… Kako kvalitetno provoditi vrijeme s djecom?

Iako do kraja školske godine ima manje od 2 mjeseca, valja se na vrijeme pripremiti na vječnu temu \"Kako da dijete kvalitetno provede ljetne praznike?\" ...
pročitaj više
11.04.2024. 10:22

VOLITE SE SIGURNO! ❤️❤️❤️

\"Volite se sigurno\" je kampanja  kojom nastojimo ukazati na važnost brige o spolnom i reproduktivnom zdravlju populacije te promovirati odgovorno seksualno ponašanje. U sklopu kampanje ...
pročitaj više
03.04.2024. 14:42

Zakon o privremenom uzdržavanju

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE povodom prijedloga promjena Zakona o privremenom uzdržavanju Zagreb, 03.04.2024.- Udruga LET ovim putem upućuje Priopćenje za medije povodom provedbe postupka e-savjetovanja o ...
pročitaj više