IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Razvod braka – procedura i dokumenti

Sam razvod braka uređuje Obiteljski zakon. Razvod je jedan od načina prestanka braka (uz smrt bračnog druga, proglašenje nestalog bračnog druga umrlim te poništaja). Brak se može razvesti tužbom koju zahtijeva jedan bračni drug te prijedlogom za sporazumni razvod braka koji predlažu oba bračna druga.

Pri tome, bračni drug nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.

Bračni drugovi se mogu sporazumjeti o sljedećim pravnim posljedicama razvoda braka:
– mjestu stanovanja djeteta, obiteljskoj kući ili stanu koji će predstavljati obiteljski dom
– načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
– uzdržavanju djeteta, uređenju imovinskih odnosa i uzdržavanju bračnog druga

Da bi pokrenuli postupak razvoda braka trebate prikupiti dokumente u originalu (vjenčani list/izvod iz matice vjenčanih i rodne listove za djecu – ako su malodobna i postoji obveza roditeljske skrbi nad njima) te potvrdu o plaćenoj sudskoj pristojbi u iznosu od 200,00kn.

Ako ste socijalno ugroženi, možete u tužbi navesti da nemate sredstava za plaćanje potrebnog iznosa te tražiti da Vas se oslobodi plaćanja sudske pristojbe.
Sljedeći korak je tužba za razvod braka – postoji propisani obrazac za tužbu koji možete dobiti, na primjer, u centru za socijalnu skrb. Za podnošenje tužbe i za zastupanje u postupku razvoda braka može se angažirati odvjetnik.

Potrebno je prvo predati zahtjev za obvezno savjetovanje u centar za socijalnu skrb prema mjestu djetetova prebivališta odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova uz plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.
Ukoliko imate zajedničko maloljetno dijete, ne možete uopće pred sudom pokrenuti postupak razvoda, a da prethodno niste prošli tzv. obvezno savjetovanje.

Svrha obveznog savjetovanja je upoznavanje bračnih drugova s mogućnošću upućivanja u obiteljsko odnosno bračno savjetovalište, upoznavanje s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka, upućivanje u dobrobit djeteta prilikom donošenja odluka u brakorazvodnom sporu, informiranje o izradi plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te mogućnosti pružanja stručne pomoći u sastavljanju plana, kao i upoznavanje s mogućnošću obiteljske medijacije. Na susrete sa stručnjacima u centru možete doći zajedno ili odvojeno.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum kojim su roditelji dogovorili zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi po prestanku zajedničkog života. Bez njega je nemoguće razvesti se temeljem prijedloga za sporazuman razvod braka.
Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sadrži:
– mjesto i adresu stanovanja djeteta
– vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
– način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti i pristanka pri donošenju odluka važnih za dijete te razmjene važnih informacija o djetetu
– visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja kod kojeg dijete ne stanuje

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. iznosi 5.685,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2017., iznose:

za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 966,45 kn,

za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.137,00 kn,

za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.250,70 kn.

– način na koji će rješavati buduća sporna pitanja
– uređenje i drugih pitanja koja roditelji smatraju bitnim za dijete.

Nakon savjetovanja centar sastavlja izvješće koje vrijedi 6 mjeseci te s tim izvješćem centra i planom o roditeljskoj skrbi podnosite prijedlog za sporazumni razvod braka u izvanparničnom postupku na sudu na području na kojem ste imali posljednje zajedničko prebivalište, odnosno boravište.

Podjela bračne stečevine

Što se tiče podjele zajedničke imovine, odnosno bračne stečevine, ona je odvojena od samog razvoda i za nju ćete morati pokrenuti poseban postupak.

Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, imovinska korist od zajedničkih autorskih prava, te dobitak od igara na sreću.
Imovina koja je stečena prije braka je vlastita imovina bračnog druga.

Vlastita imovina bračnog druga je imovina koju je imao u trenutku sklapanja braka, imovina koju je stekao tijekom trajanja bračne zajednice nasljeđivanjem, darovanjem ili na nekom drugom pravnom temelju različitom od rada, imovina koju je stekao nakon prestanka bračne zajednice, njegovo autorsko djelo i imovina koja mu pripadne nakon razvrgnuća bračne zajednice na temelju bračnog ugovora ili odlukom suda. Ova podjela vrijedi i za izvanbračnu zajednicu.

18.04.2024. 13:41

Bliže se ljetni praznici… Kako kvalitetno provoditi vrijeme s djecom?

Iako do kraja školske godine ima manje od 2 mjeseca, valja se na vrijeme pripremiti na vječnu temu \"Kako da dijete kvalitetno provede ljetne praznike?\" ...
pročitaj više
11.04.2024. 10:22

VOLITE SE SIGURNO! ❤️❤️❤️

\"Volite se sigurno\" je kampanja  kojom nastojimo ukazati na važnost brige o spolnom i reproduktivnom zdravlju populacije te promovirati odgovorno seksualno ponašanje. U sklopu kampanje ...
pročitaj više
03.04.2024. 14:42

Zakon o privremenom uzdržavanju

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE povodom prijedloga promjena Zakona o privremenom uzdržavanju Zagreb, 03.04.2024.- Udruga LET ovim putem upućuje Priopćenje za medije povodom provedbe postupka e-savjetovanja o ...
pročitaj više