IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Razvod braka

Razvod braka pokreće se sporazumnim zahtjevom oba bračna druga ili tužbom jednog od njih

Razvod braka pokreće se tužbom jednog bračnog druga ili prijedlogom oba bračna druga za sporazumni razvod braka.

Muž nema pravo na tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene te dok dijete ne navrši godinu dana života.

Bračni drugovi se mogu sporazumjeti o sljedećim pravnim posljedicama razvoda braka; mjestu stanovanja djeteta, obiteljskoj kući ili stanu koji će predstavljati obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom, uzdržavanju djeteta, uređenju imovinskih odnosa i uzdržavanju bračnog druga.

Sporazum bračnih drugova koji se odnosi na zajedničku maloljetnu djecu i djecu nesposobnu za rad, dio je plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Razvod braka osobe lišene poslovne sposobnosti

Pravo na tužbu radi razvoda braka, odnosno prijedlog za sporazumni razvod braka ima i osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja.

U postupku će sud rješenjem dopustiti osobi lišenoj poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja, da pojedine ili sve radnje u postupku poduzima samostalno, pod uvjetom da je u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji.

Obvezno savjetovanje

Bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su prije pokretanja sudskog postupka za razvod braka, sudjelovati u postupku obveznog savjetovanja koje provodi centar za socijalnu skrb.

Svrha obveznog savjetovanja je upoznavanje bračnih drugova s mogućnošću upućivanja u obiteljsko odnosno bračno savjetovalište, upoznavanje s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka, upućivanje u dobrobit djeteta prilikom donošenja odluka u brakorazvodnom sporu, informiranje o izradi plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te mogućnosti pružanja stručne pomoći u sastavljanju plana, kao i upoznavanje s mogućnošću obiteljske medijacije.

Obiteljska medijacija

Obiteljska medijacija je postupak u kojem bračni drugovi sudjeluju dobrovoljno, a nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa. Glavna svrha medijacije je sastavljanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. U postupku medijacije stranke se mogu sporazumjeti i u svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi.

Ako bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u postupku obveznog savjetovanja, obvezni su sudjelovati na prvom susretu obiteljske medijacije, osim u slučajevima tvrdnje o postojanju obiteljskog nasilja te ocjene o nemogućnosti ravnopravnog sudjelovanja u postupku obiteljske medijacije.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum kojim su roditelji dogovorili zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi po prestanku zajedničkog života.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sadrži:

  • mjesto i adresu stanovanja djeteta
  • vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
  • način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti i pristanka pri donošenju odluka važnih za dijete te razmjene važnih informacija o djetetu
  • visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja kod kojeg dijete ne stanuje
  • način na koji će rješavati buduća sporna pitanja
  • uređenje i drugih pitanja koja roditelji smatraju bitnim za dijete.

Plan se može sastaviti samostalno, tijekom obveznog savjetovanja ili tijekom obiteljske medijacije. Plan se može sudu predložiti na provjeru i odobravanje, kako bi stekao svojstvo ovršne isprave.

Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi može biti uređeno i odlukom suda koja se temelji na sporazumu roditelja.

U slučaju nepostizanja sporazuma, sud donosi odluku o roditeljskoj skrbi, utvrđuje mišljenje djeteta te imenuje djetetu posebnog skrbnika koji će zastupati dijete u parnici za razvod braka. Posebnim skrbnikom imenuje se osoba zaposlena u Centru za posebno skrbništvo.

Nadležnost suda i centra za socijalnu skrb je prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta odnosno boravišta bračnih drugova.

Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija su besplatni.
Obiteljska medijacija izvan sustava socijalne skrbi se plaća.

Obrazac Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi dostupan je na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Obrazac plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi

Jedan roditelj ostvaruje samostalno roditeljsku skrb ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazum tijekom sudskog postupka.

Samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi mora  biti u skladu s dobrobiti djeteta.

Samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi može biti potpuno, djelomično ili u odnosu na odlučivanje o određenom bitnom pitanju u vezi s djetetom uz istodobno ograničavanje drugog roditelja na ostvarivanje roditeljske skrbi u tom dijelu, samo na temelju sudske odluke.

Roditelj kojemu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ima pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom te pravo na donošenje svakodnevnih odluka za vrijeme održavanja osobnih odnosa, odluka o poduzimanju nužnih radnji u slučaju neposredne opasnosti za dijete te pravo na informacije o bitnim okolnostima vezanim uz osobna prava djeteta.
Navedena prava mogu biti ograničena ili oduzeta samo odlukom suda ako je to nužno radi zaštite djetetove dobrobiti.

Jedan roditelj nastavlja ostvarivati roditeljsku skrb samostalno bez sudske odluke, ako je drugi roditelj umro ili proglašen umrlim.

Izvor: Središnji državni portal

 #Za_jedno
#ObiteljJeObitelj
#FamilyIsFamily
15.07.2024. 16:07

Udruge i pravobraniteljica pozdravljaju novi Zakon o privremenom uzdržavanju

15.07.2024 07:25ZAGREB, 13. srpnja 2024. (Hina) -  Pravobraniteljica za djecu te Udruge B.a.B.e. i LET pozdravljaju promjene koje su najavljene prijedlogom novog Zakona o privremenom uzdržavanju jer ...
pročitaj više
12.07.2024. 12:33

Konferencija o samohranom roditeljstvu

Udruga LET je organizirala konferenciju \"ZA i O jednoroditeljskim obiteljima\", dana 09.07.2024. u online formi.                     ...
pročitaj više
09.07.2024. 12:31

Slijepa točka društva: poteškoće samohranih roditelja

Udruga LET je okupila preko 600 stručnjaka povodom obilježavanja dvadeset godina rada sa samohranim roditeljima i njihovom djecom. „Samohrani roditelji se suočavaju sa nizom problema: ...
pročitaj više