IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Roditeljska skrb osoba lišenih poslovne sposobnosti

Sukladno čl. 114. st. 1. ObZ roditelju koji je lišen poslovne sposobnosti u dijelu roditeljske skrbi, roditeljska skrb miruje, ali ju on time ne gubi. Odredbom iz čl. 5. toč. 4. ZSS propisana je definicija samohranog roditelja, koji je taj kada sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Po naravi stvari, mirovanje roditeljske skrbi ima učinak na svakodnevnu skrb o djetetu (čl. 114. st. 2. ObZ) i zastupanje djeteta u pravnim poslovima (čl. 114. st. 3. ObZ). U čl. 114. st. 4. ObZ zakonodavac predviđa da se između roditelja kojem miruje roditeljska skrb i roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb može dogoditi spor o odlukama koje mogu imati značajan utjecaj na život djeteta, odluku će o tome donijeti sud u izvanparničnom postupku.
Dakle, zakonodavac je mirovanjem roditeljske skrbi radi lišenja poslovne sposobnosti zapravo naglasio protektivnu narav tog instituta da taj roditelj ne djeluje protivno interesima djeteta, ali ga nije posve isključio iz ostvarivanja roditeljske skrbi.
U odnosu na definiciju samohranog roditelja, sporno je da li je samostalna skrb nad djetetom ispunjena kao jedan od dva kriterija koja se moraju kumulativno ispuniti time što drugom roditelju miruje roditeljska skrb.
Kako zakonodavac na to pitanje ne daje direktan odgovor, moguća su dva tumačenja:
1) da je kriterij ispunjen za vrijeme mirovanja roditeljske skrbi drugog roditelja i
2) da kriterij nije ispunjen jer drugi roditelj ipak ima ulogu u životu djeteta, tim više što ga mirovanje roditeljske skrbi ne oslobađa dužnosti uzdržavanja djeteta.
Definicija samohranog roditelja u ZSS ne propisuje trajnost jedna od ta dva kriterija kao dodatni uvjet stoga nema razloga da se ne bi mogla tvrditi činjenica da je netko privremeno samohrani roditelj te da će to prestati biti u trenutku kada roditelju lišenom poslovne sposobnosti djeteta bude vraćena poslovna sposobnost u dijelu roditeljske skrbi.
Tu se još mogu istaknuti neke činjenice kao što su npr. dali je roditelj lišen poslovne sposobnosti po prijašnjem ili sadašnjem ObZ, te da li je lišen djelomično i u kojem opsegu, što je važno radi primjene mjerodavnih propisa, ali i samog utvrđenja da li njegovo lišenje poslovne sposobnosti uopće ima veze sa roditeljskom skrbi ili nema.

18.04.2024. 13:41

Bliže se ljetni praznici… Kako kvalitetno provoditi vrijeme s djecom?

Iako do kraja školske godine ima manje od 2 mjeseca, valja se na vrijeme pripremiti na vječnu temu \"Kako da dijete kvalitetno provede ljetne praznike?\" ...
pročitaj više
11.04.2024. 10:22

VOLITE SE SIGURNO! ❤️❤️❤️

\"Volite se sigurno\" je kampanja  kojom nastojimo ukazati na važnost brige o spolnom i reproduktivnom zdravlju populacije te promovirati odgovorno seksualno ponašanje. U sklopu kampanje ...
pročitaj više
03.04.2024. 14:42

Zakon o privremenom uzdržavanju

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE povodom prijedloga promjena Zakona o privremenom uzdržavanju Zagreb, 03.04.2024.- Udruga LET ovim putem upućuje Priopćenje za medije povodom provedbe postupka e-savjetovanja o ...
pročitaj više