Blog

Samohrani otac

23.10.2023. 13:02 • Novosti

Publikacija udruge LET: Moj samohrani otac

Suvremena obitelj i njeni oblici mijenjaju se i imamo sve više različitih
oblika obitelji, među kojima su i jednoroditeljske obitelji. Jednoroditeljske obitelji su obitelji u kojima jedan roditelj sam, bez drugog roditelja, brine o djeci.

Uzroci nastanka i oblici jednoroditeljskih obitelji mogu biti
različiti, no ipak uz njih najčešće vežemo samohranu majku s djecom.
O samohranim majkama najčešće se govori u društvu i medijima.

Pri tome se zaboravlja da su samohrani roditelji heterogena skupina koja se
razlikuje prema svojim potrebama i teškoćama s kojima se susreće. S obzirom da je udio samohranih očeva u jednoroditeljskim obiteljima znatno
manji, o njima se ne govori toliko i ne pridaje im se posebna pažnja.

O njima čujemo eventualno u ponekom članku na internetskom portalu ili
reportaži u tv emisiji. Međutim, oni su prisutni u našem društvu, iako
često marginalizirani, odnosno nevidljivi.

Samohrani očevi također su skupina koja u sebi nosi različitosti. Na prvu
pomislimo na samohranog oca – udovca, onoga čija je supruga preminula i primoran je prihvatiti svoju novu ulogu u obitelji. No danas imamo
i sve više očeva koji su nositelji skrbništva – nakon razvoda, roditeljska
skrb dodijeljena je njima. Sve je aktualnije pitanje rodne ravnopravnosti
u roditeljskoj skrbi – postavlja se pitanje gledaju li nadležne institucije
i društvo na majku kao isključivo primarnog skrbnika, koji uvijek ima
prednost pred ocem. Aktualizacija ovih pitanja povezana je s promjenama kroz koje prolazi obitelj, no izrazito je važna i promjena kroz koju
prolaze sami očevi. Uloga oca u obitelji se mijenja – od tradicionalnog oca
koji se primarno brinuo za materijalnu sigurnost obitelji, do suvremenih
očeva, od kojih se očekuje uključenost u obiteljski život i brigu o djeci.
Istraživanja pokazuju da posebno kod mlađih muškaraca postoji trend
većeg uključivanja u život obitelji, odgoj djece i sudjelovanje u kućanskim
poslovima, te da oni više drže do očinstva u odnosu na prijašnje generacije. Unatoč tome, očevi se i danas susreću s predrasudama i stereotipima
kako su manje kompetentni roditelji u odnosu na majke, a često ih i sami
prihvaćaju.

 

 

PODIJELI ČLANAK