Blog

Sporazumni razvod braka

10.12.2021. 09:39 • Novosti

Sporazumni razvod braka prema Obiteljskom zakonu spada pod jedan od posebnih izvanparničnih postupaka. Oni bračni drugovi koji svoj brak odluče okončati na ovakav način, postupak pokreću prijedlogom za razvod braka. Prijedlog za sporazumni razvod braka mora biti razumljiv i sadržavati sve ono što je potrebno da bi se u vezi s njime moglo postupati. Prema čl. 106. Zakona o parničnom postupku prijedlog osobito treba sadržavati: oznaku suda, ime, prebivalište odnosno boravište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika (ako ih imaju), osobni identifikacijski broj stranaka koje podnose prijedlog, predmet spora te sadržaj izjave.

Stranke svoj potpis stavljaju na kraju prijedloga. Isto tako ako prijedlog sadrži određeni zahtjev, stranke trebaju u njemu navesti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve te dokaze kada je to potrebno. Sam prijedlog za sporazumni razvod braka bi trebao sadržavati određena pitanja o kojima bi općinski sud trebao odlučivati (prijedlog da se brak razvede, s kojim bi roditeljem dijete trebalo živjeti nakon prestanka bračne zajednice, koliko bi i kako roditelj s kojim dijete ne živi trebao doprinijeti za uzdržavanje te vrijeme susreta i druženja djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi). Uz prijedlog za sporazumni razvod braka moraju se priložiti i original vjenčanog lista te original rodnog lista maloljetnog djeteta. U situaciji da jedan od bračnih drugova odustane od prijedloga za sporazumni razvod braka, a drugi ostane pri zahtjevu, taj zahtjev će se smatrati tužbom i nastaviti će se prema odredbama koje uređuju postupak razvoda braka tužbom.

Bračni drugovi koji imaju zajedničko maloljetno dijete dužni su uz prijedlog za sporazumni razvod braka podnijeti izvješće o obveznom savjetovanju (ne starije od 6 mjeseci!) i plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Ako je izvješće o obveznom savjetovanju starije od šest mjeseci, sud će prijedlog za sporazumni razvod braka odbaciti.

Prijedlog se podnosi općinskom sudu na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

PODIJELI ČLANAK