Blog

Što je važno u odgoju djece?

28.10.2016. 11:05 • Edukacija

1. postavljajte jasne granice i budite dosljedni u njihovu poštivanju
2. volite i poštujte dijete
3. postavljajte primjerene zahtjeve
4. dopustite pogreške
5. razgovarajte s djetetom
6. pomirite se sa činjenicom da ne možete imati potpunu kontrolu
7. ne ponavljajte pogreške svojih roditelja
8. budite milosrdni prema sebi
Lijepo je biti roditelj- priručnik za roditelje i djecu

PODIJELI ČLANAK