Dan kada je usvojena Konvencija o pravima djeteta

A young boy playing soccer