Blog

Upravljanje imovinom maloljetne djece

22.11.2018. 08:00 • Zakoni

Imovinski interesi djeteta proizlaze iz činjenice da je dijete vlasnik neke imovine koju je steklo na bilo kojem pravnom temelju – radom, nasljedstvom, darovanjem, stipendijom, igrom na sreću… Imovina djeteta u pravnom je smislu odvojena od imovine roditelja jer je dijete zaseban pravni subjekt (nositelj prava i dužnosti). Dijete može biti vlasnikom imovine jer je pravni subjekt, ali ono može raspolagati imovinom tek kad postane poslovno sposobno. Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, s ciljem zaštite dobrobiti djeteta, osobnih i imovinskih interesa. Roditelj se ne može odreći roditeljske skrbi. Roditelji imaju dužnost i pravo zastupati svoje dijete i za njega sklapati pravne poslove, osim ako je Obiteljskim Zakonom drukčije određeno.

Roditelji imaju dužnosti i pravo upravljati imovinom svoga djeteta do njegove punoljetnosti u skladu s odredbama Obiteljskog Zakona. Roditelji imaju dužnost, pravo i ogovornost upravljati imovinomm djeteta s pažnjom odgovornog roditelja, na način da je očuvaju i po mogućnosti uvećaju. Troškovi upravljanja imovinom djeteta padaju na teret te imovine. Prihodi od imovine djeteta mogu se koristiti samo za uzdržavanje djeteta. Imovina djeteta se može otuđiti samo ako roditelji nemaju dovoljno vlastitih sredstava za djetetovo uzdržavanje, liječenje ili obrazovanje, a sredstva za to ne mogu se osigurati na drugi način. Prihodi od imovine djeteta mogu se u iznimnim slučajevima koristiti za potrebe liječenja roditelja ili braće i sestara djeteta ako se ne koriste za uzdržavanje, liječenje i obrazovanje djeteta, za što je potrebno odobrenje suda u izvanparničnom postupku pokrenutom na prijedlog djeteta ili roditelja.

Roditelji ne smiju upravljati imovinom djeteta koju je dijete naslijedilo ili mu je darovana ako je ostavitelj ili darovatelj svojom voljom tako odredio.

Roditelji ne smiju upravljati sredstvima koja su stečena djetetovim radom.

Za raspolaganje vrijednijom imovinom, odnosno imovinskim pravima djeteta, dijete ili roditelji moraju zatražiti odobrenje suda u izvanparničnom postupku. Izvor: https://zir.nsk.hr/

Zastupanje u vrjednijim imovinskim pravima (čl. 101.)

Zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom, odnosno imovinskim

pravima valjano je ako roditelj koji zastupa dijete dobije:

  1. pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb i
  2. odobrenje suda u izvanparničnom postupku.

Izvor: Obiteljski zakon

PODIJELI ČLANAK