Blog

Uzdržavanje punoljetnog djeteta

10.03.2020. 16:03 • Uncategorized

Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta.

Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti, roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja ako dijete nije navršilo dvadeset šest godina. Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta prestat će i prije isteka godine dana od prestanka obrazovanja u trenutku kad dijete navrši dvadeset šest godina. Punoljetno dijete koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje.

Roditelj djeteta ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju. Smatra se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine.

Pojam redovitog školovanja kao uvjeta za uzdržavanje punoljetnog djeteta utvrđuje sudska praksa uzimajući u obzir; vrijeme studiranja, broj položenih godina i postojanje opravdanih razloga zbog kojih školovanje nije moguće.

Relevantne sudske odluke:

Punoljetno dijete koje pet godina po završetku srednje škole ima položenu tek prvu godinu, a da za to nema opravdan razlog (bolest i slično) ne ispunjava svoje obveze redovito i uredno (odluka Vrhovnog suda RH, posl. br. Rev-664/19 od 06.03.2019.).

Po ocjeni ovog suda ne samo punoljetno dijete koje ponavlja godinu, već i ono koje pauzira ili mijenja fakultet, pa nakon tri godine po završetku srednje škole, ima položenu tek prvu godinu studija, a da za to nema opravdan razlog (bolest i sl.) ne ispunjava svoje obveze redovito i uredno (odluka Vrhaovnog suda RH, posl. br. Rev- 1548/13 od 09. travnja 2014.).

PODIJELI ČLANAK