IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Uzdržavanje punoljetnog djeteta

Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta.

Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti, roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja ako dijete nije navršilo dvadeset šest godina. Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta prestat će i prije isteka godine dana od prestanka obrazovanja u trenutku kad dijete navrši dvadeset šest godina. Punoljetno dijete koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje.

Roditelj djeteta ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju. Smatra se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine.

Pojam redovitog školovanja kao uvjeta za uzdržavanje punoljetnog djeteta utvrđuje sudska praksa uzimajući u obzir; vrijeme studiranja, broj položenih godina i postojanje opravdanih razloga zbog kojih školovanje nije moguće.

Relevantne sudske odluke:

Punoljetno dijete koje pet godina po završetku srednje škole ima položenu tek prvu godinu, a da za to nema opravdan razlog (bolest i slično) ne ispunjava svoje obveze redovito i uredno (odluka Vrhovnog suda RH, posl. br. Rev-664/19 od 06.03.2019.).

Po ocjeni ovog suda ne samo punoljetno dijete koje ponavlja godinu, već i ono koje pauzira ili mijenja fakultet, pa nakon tri godine po završetku srednje škole, ima položenu tek prvu godinu studija, a da za to nema opravdan razlog (bolest i sl.) ne ispunjava svoje obveze redovito i uredno (odluka Vrhaovnog suda RH, posl. br. Rev- 1548/13 od 09. travnja 2014.).

29.02.2024. 12:31

PREDAVANJE O CYBERBULLYINGU

Dana 28.02.2024. u Osnovnoj školi Iver održali smo predavanje za roditelje učenika od 5-8 razreda osnovne škole o cyberbullyingu. Roditelji su imali priliku čuti što ...
pročitaj više
20.02.2024. 14:12

SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE 20.02.

Ujedinjeni narodi su 2007. godine su donijeli odluku da će 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde budući se socijalni razvoj mora temeljiti na ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:57

“Ja-poruke” vs Ti-poruke”

Gordonov model govori o tzv. “ja-porukama” i “ti-porukama”. To je koncept koji objašnjava razliku između “ti-poruka” - optužujućeg načina komunikacije putem koje se drugoj osobi ...
pročitaj više