Blog

Vraćanje na staro prezime nakon razvoda braka

14.12.2018. 12:12 • Zakoni

Svaki od bivših bračnih drugova nakon razvoda braka može ili ostaviti dotadašnje (bračno) prezime, ili se vratiti na prezime koje je imao prije braka.

Ako se jedan od supružnika odluči vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka, može u roku od 1 godine od prestanka braka o tome dati izjavu matičaru u mjestu svog prebivališta. U tom slučaju se ne vodi upravni postupak, nego je dana izjava temelj za upis promjene osobnog imena u matične knjige.

Prezime se može promijeniti i nakon proteka roka iz članka 5. Zakona o osobnom imenu, ali po proceduri iz članka 6. istog Zakona.

Naime, unutar roka od godine dana od dana prestanka braka, ime se mijenja po pojednostavljenoj proceduri – davanjem izjave pred matičarem.

Nakon proteka roka od godine dan,a prezime se mijenja pokretanjem upravnog postupka pred uredom državne uprave u županiji ili Gradskim uredom za opću upravu, a u kojem treba platiti i upravne pristojbe. Upravni postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za promjenu osobnog imena uz koji treba priložiti, u konkretnom slučaju, i sudsku odluku o prestanku braka. Zahtjev se mora riješiti u roku od 30 dana, iznimno 60 dana.

 

PODIJELI ČLANAK