IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Zahtjev za dječji doplatak- predati do 01.ožujka

Doplatak za djecu

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem naših e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.

U zahtjevu treba navesti identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu,  u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva,  za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje se traži doplatak za djecu izvan RH, je li za dijete ostvareno i ako je od kada i  u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu, postoji li oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak za djecu te je li djetetu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima.
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.

Novi korisnici 

Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu dostavlja se sljedeće:

Za podnositelja zahtjeva:

 • preslika osobne iskaznice
 • potvrda o  rođenju, vjenčanju, razvodu
 • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusu člana njihove obitelji
 • rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
 • potvrda banke (ovlaštenje/suglasnost) o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:

 • dokaz o smrti roditelja
 • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
 • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
 • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.

Za djecu za koju se traži doplatak:

 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • medicinska dokumentacija radi utvrđivanja stupnja oštećenja zdravlja.

Za članove kućanstva:

preslika osobne iskaznice za punoljetnog člana
rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za maloljetnu djecu za koju se ne traži pravo na doplatak za djecu.

Nastavno ostvarivanje prava

Uz zahtjev za nastavno ostvarivanje prava od 1. ožujka tekuće godine (postupak prevođenja) dostavlja se:

 • izjava o promjenama u odnosu na prethodno rješenje u statusu korisnika i djece i promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva (radni status, status redovitog učenika, broj članova kućanstva, adresa, promjena banke ili broja tekućeg računa i sl.)
 • dokazi za identifikaciju novih članova kućanstva.

Zahtjev za nastavno ostvarivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće godine podnosi se u svakoj godini u razdoblju od siječnja do 1. ožujka tekuće godine. Prema zahtjevima podnesenim nakon 1. ožujka, o pravu se rješava od dana podnošenja zahtjeva.


Utvrđivanje ukupnog dohotka kućanstva:

HZMO podatke o ostvarenom ukupnom dohotku i drugim primanjima pribavlja od Porezne uprave službenim putem.

Podnositelj zahtjeva obvezan je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti:

 • potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu
 • potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 • potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi.

Napomena: Ako se pravo ostvaruje samo za dijete/osobu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom ili za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dokazi o prihodima se ne podnose.

16.06.2024. 18:53

Razvod- da ili ne

  Preuzeto sa: Živim.hr Kada se oženimo, apsolutno smo sigurni (u većini slučajeva) da smo pronašli \'pravu osobu\'. No, statistike nam ne idu baš u ...
pročitaj više
10.06.2024. 17:34

Kriza kao prilika

Kriza kao prilika – (Ne)savršeno roditeljstvo   Preuzeto sa: SIRIUS · PUBLISHED 15/12/2022 · UPDATED 24/05/2024 Recepti za odgoj ne postoje, kao niti savršeni roditelji. No, to djetetu nije ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:54

Roditeljsko sagorijevanje

  Odgoj djeteta zahtjevan je zadatak i traži ogroman trud od strane roditelja. To je činjenica koju svaki roditelj zna i trudi se biti spreman ...
pročitaj više