Blog

Zajedničko ili samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi

23.02.2018. 11:02 • Zakoni

Što znači roditeljska skrb?
Roditeljska skrb se određuje kada roditelji trajno ne žive zajedno. Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, radi zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti. Roditeljsku skrb roditelji su dužni ostvarivati u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i mogućnostima. Roditelj se ne može odreći prava na roditeljsku skrb.

Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi

Kad roditelji trajno ne žive zajedno imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb.

Roditelji zajednički odlučuju o:
– Promjeni imena,
– Promjeni prebivališta odnosno boravišta djeteta,
– Izboru ili promjeni vjerskog opredjeljenja i
– Davanju odobrenja u vezi s priznavanjem očinstva

Kod zajedničke roditeljske skrbi odlučuju i o vrijednijim imovinskim pravima i imovini djeteta, a samostalno mogu donositi svakodnevne i hitne odluke u vezi s djetetom za vrijeme dok se dijete nalazi kod jednog roditelja.
Planom o Zajedničkoj roditeljskoj skrbi mogu dogovoriti zajedničko odlučivanje o zdravlju, školovanju, kontaktima s rodbinom, inače dijete zastupa jedan roditelj, a za drugoga se presumira pristanak.

 
Samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi
Jedan roditelj samostalno ostvaruje roditeljsku skrb na temelju sudske odluke ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazum tijekom sudskog postupka. Također samostalno nastavlja ostvarivati roditeljsku skrb bez sudske odluke ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, a roditelji su prije smrti jednoga od njih roditeljsku skrb ostvarivali zajednički.

Roditelj kojemu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ima:
– Pravo na osobne odnose s djetetom prema odluci suda (čl.119)
– Pravo na donošenje svakodnevnih odluka o djetetu dok je dijete kod roditelja temeljem zakona  (110.st.1.)
– Pravo na donošenje hitnih odluka u slučaju neposredne opasnosti po dijete temeljem zakona (čl.110.st.3.)
– Pravo na informacije o bitnim okolnostima u vezi s djetetom (npr. zdravlja, liječenje, uspjeh u školi temeljem zakona(čl.121.)
– Kod djelomičnog ostvarivanja roditeljske skrbi ima još i pravo suodlučivanja o bitnim osobnim stvarima iz čl.100.

Ova prava mogu biti ograničena ili zabranjena samo odlukom suda ako je potrebno zaštititi dobrobit djeteta.

PODIJELI ČLANAK