IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
O nama

Impressum

Udruga LET kontinuirano radi na unapređenju kvalitete življenja samohranih roditelja imajući u vidu potrebe roditelja i njihove djece

Naša vizija

Svijet jednakih mogućnosti u kojem su javnozdravstveni programi i socijalne usluge dostupne svima i gdje su ranjive osobe osnažene za aktivno i ravnopravno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Cilj Udruge je unapređenje kvalitete življenja ranjivih osoba, zaštita ljudskog zdravlja, prevencija nastanka bolesti i socijalne isključenosti te unapređenje i pružanje usluga socijalne i zdravstvene skrbi kao i zaštita ljudskih prava.

Udruga isključivo i neposredno slijedi ciljeve koji su općekorisni i humanitarnog karaktera.

Naša misija

LET je neprofitna udruga koja teži unapređenju kvalitete života ranjivih skupina u hrvatskom društvu osmišljavajući i provodeći javnozdravstvene programe i pružajući socijalne usluge utemeljene na potrebama svojih korisnika.

Popis djelatnosti udruge LET uključuje provedbu programa smanjenja štete, razvoj zdravstvenih i socijalnih programa, rad s mladima, pružanje savjetodavne pomoći i skrb o bolesnim i ranjivim skupinama, zaštita ljudskih prava itd.

Sve navedene djelatnosti odnose se na provedbu glavnih programa:

  • smanjenje štete
  • rad s mladima
  • aktivnosti namijenjene jednoroditeljskim obiteljima
  • zaštita prava osoba sa duševnim smetnjama
  • ljudska prava
  • izgradnja civilnog društva

Vjerujemo kako sve osobe moraju imati ravnopravan pristup kvalitetnim informacijama i uslugama kao i mogućnost jednakog sudjelovanja u društvu te zaslužuju dostojanstven pristup.

Samohrani projekt

Sadržaj projekta isključiva je odgovornost udruge LET