IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Info kutak

Besplatna pravna pomoć

Zagreb

Zapoljska 1, Područni ured gradske uprave Pešćenica Tel: 610-0300, 610-0301 i 610-0303.
Radno je vrijeme od ponedjeljka do petka 8.30 – 12.00 sati i 13.00 – 15.30.

Karlovac

Vraniczanyeva 6 (ulaz iz dvorišta) ili na telefon 047/656-164, fax 047/656-165 odnosno e-mail: bpp@udukz.hr .
Radno vrijeme od 7,30 do 15,30 sati, a za vrijeme ljetnih školskih praznika od 7,00 do 15,00 sati. Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Sisak

Stjepana i Antuna Radića 36, telefon: 044 550-172
Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati; u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza: od 7,00 – 15,00 sati prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati

Split

Dalmatinski odbor solidarnosti Šetalište Bačvice 10, Split tel: 021/488-944, 021/488-951
Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Domovinskog rata 8, Split tel: 021/393 500

Rijeka

Ured državne uprave u Rijeci, Riva 10. Tel: 354-254 (soba 340)
Čakovec, Ruđera Boškovića 2. Tel: 040/374-152, fax: 040/390-720 Radno vrijeme: od 8,00 do 16,00 sati.

Hrabri telefon

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. godine. Jedan od osnovnih ciljeva Hrabrog telefona – telefona za zlostavljanu i zanemarenu djecu je prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece. Udruga redovito provodi aktivnosti sa svrhom zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja djece i mladih, kao i edukacije roditelja za uspješnije roditeljstvo. Od jeseni proširujemo naše aktivnosti i na jednoroditeljske obitelji kao skupinu kojoj je potreban sveoubhvatan izvor savjetodavne podrške i pomoći u cilju unapređenja kvalitete života takvih obitelji.

„Pružanje savjetodavne i psihološke podrške samohranim roditeljima“- odvijati će se kroz individualan susret sa savjetovateljem pri čemu će se raditi na pružanju podrške u ostvarivanju uloge samohranog roditelja i osobnom doživljaju samohranog roditeljstva. Također će se raditi na unaprjeđenju obiteljske dinamike te komunikacije roditelj-dijete, pružiti će se pomoć u planiranju i organizaciji vremena za djecu, posao i sebe, učenju efikasnijih metoda odgoja i tehnika discipliniranja, te učenju načina za smanjenje stresa proizašlog iz ove vrlo zahtjevne uloge i situacije u kojoj se samohrani roditelji nalaze.

Savjetovanje provode visokoeducirani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u savjetodavnom radu sa djecom i roditeljima, a provodi se u prostoru Dječje kuće Borovje na adresi Bože i Nikole Bionde 32. (naselje Borovje). Aktivnost je besplatna za sve korisnike.

Za dodatne informacije i predbilježbe javite se na 01 6112 758, svakim radnim danom od 10 do 19 sati ili na e-mail djecjakuca@hrabritelefon.hr.

Centar za mentalno zdravlje

Centar za mentalno zdravlje Grada Zagreba, nalazi se u Domu zdravlja Zapad. Centar je osnovan 2006. godine i jedini je takve vrste u Hrvatskoj. Usluge Centra su besplatne, a za posjet nije potrebna nikakva liječnička uputnica samo se potrebno najaviti pozivom na broj: 01/366 75 46.

U centru su zaposleni psiholozi, psihijatri, radni terapeuti i medicinske sestre.

Posebna pažnja je usmjerena na potrebe djece, adolescenata, trudnica, obitelji s malom djeco. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja predstavljeno je novo savjetovalište za ranu interakciju koje je namjenjeno obiteljima s djecom do tri godine starosti ali i za djecu predškolske dobi.

Intereakcija male djece s okolinom ključ je za zdravi djetetov razvoj tako rana intervencija uključuje rad s djecom i roditeljima. “Tu smo da roditelji i djeca dobiju savjet i podršku ali i dugotrajni rad na problemima”, kaže stručna voditeljica Centra za mentalno zdravlje Elizabeta Radonić. NE TREBA BITI SAVRŠEN RODITELJ NEGO SAMO RODITELJ.
(Preuzeto iz: Zagreb-zdravi grad)

 • hrvatski državljani
 • stranci na privremenom boravku, stranci na stalnom boravku, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom i stranci pod privremenom zaštitom, koji ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti
 • osobe koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi i drugih oblika pomoći, odnosno pravo na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • djeca, koju su roditelji i drugi obveznici uzdržavanja po odredbama zakona dužni uzdržavati, u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima radi ostvarivanja prava djeteta na uzdržavanje neovisno o materijalnim prihodima obitelji
 • građani slabijeg imovnog stanja
 • žrtve kažnjivih djela
 • osobe pod posebnom zaštitom

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju,
 • pravni savjet,
 • pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti,
 • zastupanje u upravnim stvarima,
 • pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova,
 • zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • zastupanje pred sudom,
 • pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova pred sudom,
 • sastavljanje pismena u sudskim postupcima.

Odobravanje bilo kojeg oblika pravne pomoći uključuje i oslobađanje od plaćanja pristojbi i troškova postupka.

Dokumenti koje podnositelji trebaju dostaviti su:

 • Obrazac za koristenje prava na besplatnu pravnu pomoć
 • Pisana izjava o imovini za podnositelja zahtjeva i članove njegova kućanstva
 • Pisana izjava o dopuštenju uvida u sve podatke o imovini i dohotku podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva

Ako je podnositelj, korisnik nekog od prava iz sustava socijalne skrbi i drugih oblika pomoći podnosi uz zahtjev potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb o vrsti i visini primljene pomoći u posljednjih dvanaest mjeseci ili je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, podnosi uz zahtjev potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini.

Ako korisnik ispunjava utvrđene uvjete za pravnu pomoć tijekom postupka za koji je ona odobrena izdaje mu se uputnica.

Korisnik pravne pomoći na temelju izdane uputnice samostalno odlučuje o izboru pružatelja pravne pomoći, vodeći računa o ovlasti pružatelja da pruža pojedine oblike pravne pomoći.

Uputnica se izdaje za ostvarivanje prava na pravnu pomoć u punom opsegu:
a) kad podnositelj zahtjeva ostvaruje prava iz sustava socijalne skrbi i druge oblike pomoći, odnosno pravo na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
b) kad ukupni dohodak i ukupni primici korisnika i članova njegova kućanstva iznose 50% ili manje po članu kućanstva mjesečnog iznosa najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja.

(2) Svako povećanje iznosa iz stavka 1. točke b) ovoga članka za svakih sljedećih 10% ima za posljedicu smanjenje opsega pravne pomoći za 10%, ali ne ispod 50% utvrđenog iznosa naknade za pravnu pomoć.

Korisnik uputnicu predaje ovlaštenom pružatelju besplatne pravne pomoći .