IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Info kutak

Mirenje u udruzi LET

Udruga LET nudi mogućnost mirenja stranaka koje dogovaraju Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i/ili dogovor oko podjele imovine stečene tijekom braka.

Mirenje je  postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti  spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Izmiritelj je posebno educirana osoba koja će pokušati potaknuti komunikaciju između stranaka, pružiti  im mogućnost da iznesu sve što žele, te nastojati stvoriti okruženje unutar kojega će stranke same trajno riješiti svoj sukob na način koji će ih zadovoljiti.

Izmiritelj ne donosi odluku o sporu, ne “presuđuje”, sudbina spora u mirenju uvijek je u rukama samih stranaka.

Iva Jovović je educirani izmiritelj, upisana u Registar izmiretelja pri Ministarstvu pravosuđa i uprave sa preko 17 godina iskustva u radu sa samohranim roditeljima.

Kontakt: let@udruga-let.hr ili na 01 5803 726.

Postignu li sporazum, stranke sklapaju nagodbu.

Izmiritelj može na zahtjev stranaka sudjelovati u sastavljanju nagodbe, a mirenje je dovršeno sklapanjem nagodbe. Nagodba koja je sklopljena u postupku mirenja je ovršna isprava, ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o  kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzula ovršnosti).